Mobirise Website Builder

Monika Romenska

Monika Romenska

EXPRA -- Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği - Düzenlemeler ve Halkla İlişkiler Müdürü

Bayan Monika Romenska, kariyerine Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı'nda başladı ve burada Uzman, Kıdemli Uzman ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkan vekili görevlerinde bulundu.
1997'de Bulgaristan Cumhuriyeti'nde yeni kurulan Ulusal Belediyeler Birliği'ne katıldı. Burada Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı oldu ve 2001'de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 2007'den 2014'e kadar, kâr amacı gütmeyen, önde gelen ambalaj geri kazanım organizasyonu olan ECOPACK Bulgaristan'da Halkla İlişkiler ve Düzenlemeler Direktörü olarak, okullar ve yerel makamlar için ayrı atık toplamaya ilişkin eğitim programları da dahil olmak üzere iç ve dış izleyicilerle iletişimden sorumlu olarak çalıştı.
Romenska, 2014 yılından bu yana, 17 AB Üye Devleti de dahil olmak üzere, 23 ülkeden 26 üye ambalaj geri kazanım ve geri dönüşüm kuruluşunun tümünün çıkarlarını temsil eden, yetkili ses ve ortak politika platformu olarak hareket eden Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği’nin (EXPRA) Düzenlemeler ve Halkla İlişkiler Müdürüdür. Ambalaj odaklı atık yönetimi, ayrı toplama, bölgesel kalkınma, yerel / bölgesel özyönetim ve proje yönetimi konularında iletişim, eğitim kampanyaları geliştirilmesi / uygulanması konularında geniş deneyime sahiptir.