Mobirise Website Builder

Joachim Quoden

Joachim Quoden

EXPRA - Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu Birliği - Genel Müdür

Joachim Quoden, Almanya Federal Çevre Bakanlığı'nda Ambalaj Yönetmeliği de dahil olmak üzere ambalaj sorunları üzerinde çalıştığı 1992 yılından bu yana ambalaj atığı yönetimi konusunda kapsamlı bir deneyime sahiptir.

Bay Quoden Der Grüne Punkt'ta, 1993'ten 2006'ya kadar Komite Üyesi olarak ve 2001'de de Uluslararası İlişkiler Başkanı olarak çalıştı. 2001 ve 2013 yılları arasında Genel Sekreterlik ve daha sonra 35 PRO'dan (Ambalaj Geri Kazanım Örgütü - Packaging Recovery Organisation) oluşan bir şemsiye kuruluş olan PRO EUROPE'un Genel Müdürü oldu.

2013'ten bu yana dünyanın dört bir yanındaki 28 ülkeden, 30 kâr amacı gütmeyen ve endüstriye ait ambalaj geri kazanım örgütünün bir ittifakı olarak faaliyet gösteren EXPRA'nın Genel Müdürüdür.

Yukarıdakilerin yanı sıra, 1995 yılından bu yana Almanya'da uluslararası EPR mevzuatında uzmanlaşmış bağımsız avukat, ISWA'nın AB grubunun başkanı olarak çalışmaktadır.
Ayrıca, ISO küresel standardizasyon projesi SIS/TK 165/AG 10 Ambalaj ve Çevre'de uzman; ISWA'nın Yönetişim WG ve AB Grubu başkanı/eş başkanı; OECD EPR ve CEFLEX, HolyGrail 2.0, Close the Glass Loop ve 4EverGreen gibi diğer birçok değer zinciri girişiminde de uzman grubunun bir üyesi olarak görev yapmıştır.